Politica de Confidențialitate

Definiții

Client : orice persoană fizică sau profesională capabilă în sensul articolelor 1123 și următoarele din Codul civil sau persoană juridică, care vizitează Site-ul sub rezerva acestor condiții generale.  

Beneficii și servicii : www.protectiv-demgy.compune la dispoziția clienților :  

Conținut : Toate elementele care constituie informațiile prezente pe Site, în special texte - imagini - videoclipuri.  

Informații despre clienți : denumite în continuare „Informație(i)” care corespund tuturor datelor personale susceptibile de a fi păstrate de www.protectiv-demgy.com pentru gestionarea contului dvs., gestionarea relației client și în scopuri analitice și statistice.  

Utilizator : Utilizator de internet care se conectează, utilizând site-ul menționat anterior.

Informații personale : „Informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978). Termenii „date cu caracter personal”, „persoană vizată”, „procesor” și „date sensibile” au semnificația definită de Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD : nr. 2016-679)

1. Prezentarea site-ului web

Conform articolului 6 din legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului www.protectiv-demgy.com sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părțile interesate ca parte a implementării și monitorizării sale:

•    Proprietar : SAS DEMGY - 1 RUE DES HOUSSIERES 27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON
•    Manager publicație : LE ROLLAND CORINNE - c.lerolland@demgy.com
Managerul publicației este o persoană fizică sau o persoană juridică.
•    Webmaster : SARL HUMANTOCOMPUTER - contact@humantocomputer.com
•    Gazdă : OVH - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix
•    Responsabil cu protecția datelor : Corinne LE ROLLAND - c.lerolland@demgy.com

2. Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite

Site-ul constituie o operă intelectuală protejată de dispozițiile Codului de proprietate intelectuală și de reglementările internaționale aplicabile. Clientul nu poate în niciun fel să reutilizeze, să transfere sau să exploateze în contul său toate sau o parte din elementele sau lucrările Site-ului.

Utilizarea site-ului www.protectiv-demgy.com implică acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Acești termeni de utilizare pot fi modificați sau suplimentați în orice moment, utilizatorii site-ului www.protectiv-demgy.com sunt, prin urmare, invitați să le consulte în mod regulat.    

Acest site web este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, o întrerupere datorată întreținerii tehnice poate fi decisă de www.protectiv-demgy.com , care se va strădui apoi să comunice utilizatorilor în prealabil datele și orele intervenției.

Site-ul www.protectiv-demgy.com este actualizat periodic de către responsabilul www.protectiv-demgy.com. De asemenea, notificările legale pot fi modificate oricând: acestea sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să se refere la ele cât mai des posibil pentru a le face cunoștință.

3. Descrierea serviciilor furnizate

Scopul site-ului www.protectiv-demgy.com este de a furniza informații despre toate activitățile companiei.

www.protectiv-demgy.com se străduiește să furnizeze site-ului www.protectiv-demgy.com informații cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, nu poate fi tras la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe ale actualizării, fie din cauza acesteia, fie a partenerilor terți care furnizează aceste informații.    

Toate informațiile indicate pe site-ul www.protectiv-demgy.com sunt date cu titlu indicativ și sunt susceptibile de a evolua. Mai mult, informațiile de pe site-ul www.protectiv-demgy.com nu sunt exhaustive. Acestea sunt date sub rezerva modificărilor făcute de când au fost puse online.    

4. Limitări contractuale privind datele tehnice

Site-ul folosește tehnologia JavaScript. Site-ul web nu poate fi considerat responsabil pentru daunele materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser actualizat de ultimă generație. Site-ul www.protectiv-demgy.com este găzduit de un furnizor de servicii pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD : nr. 2016-679).

Obiectivul este de a oferi un serviciu care să asigure cea mai bună rată de accesibilitate. Gazda asigură continuitatea serviciului său 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. Cu toate acestea, își rezervă dreptul de a întrerupe serviciul de găzduire pentru perioade cât mai scurte de timp, în special în scopul întreținerii, îmbunătățirii infrastructurii sale, eșecului infrastructurii sale sau în cazul în care Beneficiile și Serviciile generează trafic considerat anormal.

www.protectiv-demgy.com și gazda nu pot fi considerați responsabili în cazul unei defecțiuni a rețelei de internet, a liniilor telefonice sau a echipamentelor informatice și telefonice legate în special de congestionarea rețelei care împiedică accesul la server .

5. Proprietate intelectuală și contrafaceri

www.protectiv-demgy.com este proprietarul drepturilor de proprietate intelectuală și deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, siglele, videoclipurile, pictogramele și sunetele. Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unor părți a elementelor site-ului, indiferent de mijloacele sau procesul utilizat, este interzisă fără acordul prealabil scris al: www.protectiv-demgy.com .

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care le conține va fi considerată ca constituind o încălcare și urmărită în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul de Proprietate Intelectuală.

6. Limitări de răspundere

www.protectiv-demgy.com acționează ca editor al site-ului. www.protectiv-demgy.com este responsabil pentru calitatea și veridicitatea conținutului pe care îl publică.  

www.protectiv-demgy.com nu poate fi tras la răspundere pentru daunele directe sau indirecte cauzate echipamentului utilizatorului la accesarea site-ului

www.protectiv-demgy.com și care rezultă fie din utilizarea echipamentelor care nu îndeplinesc specificațiile indicate la punctul 4 sau apariția unei erori sau a unei incompatibilități.

www.protectiv-demgy.com nu poate fi, de asemenea, responsabil pentru daune indirecte (cum ar fi, de exemplu, pierderea pieței sau pierderea unei șanse) consecutive utilizării site-ului www.protectiv-demgy.com . Spațiile interactive (posibilitatea de a pune întrebări în spațiul de contact) sunt disponibile utilizatorilor. www.protectiv-demgy.com își rezervă dreptul de a elimina, fără o notificare prealabilă, orice conținut postat în acest spațiu care ar încălca legea aplicabilă în Franța, în special dispozițiile referitoare la protecția datelor. După caz, www.protectiv-demgy.com își rezervă dreptul de a pune la îndoială răspunderea civilă și / sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj rasist, abuziv, defăimător sau pornografic, indiferent de mediul utilizat (text, fotografie etc.).

7. Gestionarea datelor cu caracter personal

Clientul este informat cu privire la reglementările privind comunicarea de marketing, legea din 21 iunie 2014 pentru încrederea în Economia Digitală, Legea privind protecția datelor din 06 august 2004, precum și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD : nr. 2016-679).

Protectiv By DEMGY participă și este conformă cu ansamblul Specificațiilor și Politicii Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Ea utilizează Consent Management Platform n°92.

Vă puteți modifica opțiunile în orice moment făcând clic aici.

7.1 Responsabili pentru colectarea datelor cu caracter personal

Pentru datele cu caracter personal colectate ca parte a creării contului personal al utilizatorului și a navigării acestuia pe site, persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este: DEMGY.

www.protectiv-demgy.com este reprezentat de PIERRE-JEAN LEDUC, reprezentantul său legal.

În calitate de responsabil pentru prelucrarea datelor pe care le colectează, www.protectiv-demgy.com se obligă să respecte cadrul prevederilor legale în vigoare. Clientului îi revine în special să stabilească scopurile procesării sale de date, să ofere clienților săi și clienților săi, din colectarea consimțământului acestora, informații complete despre prelucrarea datelor lor personale și să țină o evidență a procesării în conformitate cu realitatea. Ori de câte ori www.protectiv-demgy.com prelucrează date cu caracter personal, www.protectiv-demgy.com ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura acuratețea și relevanța datelor cu caracter personal în ceea ce privește scopurile pentru care www.protectiv-demgy.com le procesează.

7.2 Scopul datelor colectate

www.protectiv-demgy.com poate prelucra toate sau o parte a datelor pentru:

a permite navigarea pe Site și gestionarea și trasabilitatea beneficiilor și serviciilor comandate de utilizator: date de conectare și utilizare a Site-ului, facturare, istoricul comenzilor etc.

  • prevenirea și combaterea fraudei computerizate (spam, hacking etc.): echipamente informatice utilizate pentru navigare, adresă IP, parolă (hash)
  • a îmbunătățiți navigarea pe site: date de conectare și utilizare
  • a desfășra sondaje opționale de satisfacție pe www.protectiv-demgy.com : adresa de e-mail
  • a desfășura campanii de comunicare (sms, e-mail): numărul de telefon, adresa de e-mail

www.protectiv-demgy.com nu comercializează datele dvs. cu caracter personal care sunt, prin urmare, utilizate numai din necesitate sau în scopuri statistice și analitice.

7.3 Dreptul de acces, rectificare și opoziție

În conformitate cu reglementările europene actuale, Utilizatorii www.protectiv-demgy.com au următoarele drepturi:

dreptul de acces (articolul 15 RGPD) și rectificare (articolul 16 RGPD), actualizarea, caracterul complet al datelor utilizatorului, dreptul de a bloca sau șterge datele personale ale utilizatorului (articolul 17 din RGPD), atunci când sunt inexacte, incomplete, ambigue, învechite sau a căror colectare, utilizare, comunicare sau conservare este interzisă

  • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment (articolul 13-2c RGPD)
  • dreptul de a limita prelucrarea datelor utilizatorului (articolul 18 RGPD)
  • dreptul de a se opune prelucrării datelor utilizatorului (articolul 21 RGPD)
  • dreptul la portabilitatea datelor furnizate de Utilizatori, atunci când aceste date sunt supuse prelucrării automate pe baza consimțământului lor sau a unui contract (articolul 20 GDPR)
  • dreptul de a defini soarta datelor utilizatorilor după moartea lor și de a alege cui www.protectiv-demgy.com  va trebui să comunice (sau nu) datele lor unei terțe părți pe care le-au desemnat anterior

De îndată ce www.protectiv-demgy.com devine este conștient de moartea unui utilizator și în absența instrucțiunilor acestuia, www.protectiv-demgy.com se angajează să distrugă datele sale, cu excepția cazului în care păstrarea lor este necesară în scopuri probatorii sau pentru a îndeplini o obligație legală.

În cazul în care Utilizatorul dorește să știe cum www.protectiv-demgy.com îi folosește datele personale, solicită rectificarea sau se opune prelucrării lor, Utilizatorul poate contacta www.protectiv-demgy.com în scris la următoarea adresă:

DEMGY - DPO, Corinne LE ROLLAND
1 RUE DES HOUSSIERES 27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON.

În acest caz, Utilizatorul trebuie să indice datele personale pe care ar dori ca www.protectiv-demgy.com să le corecteze, să le actualizeze sau să le șteargă, identificându-se cu exactitate cu o copie a unui document de identitate ( carte de identitate sau pașaport).

Solicitările pentru ștergerea datelor cu caracter personal vor fi supuse obligațiilor impuse de www.protectiv-demgy.com prin lege, în special în ceea ce privește conservarea sau arhivarea documentelor. În cele din urmă, Utilizatorii www.protectiv-demgy.com pot depune o plângere la autoritățile de supraveghere și, în special, la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Necomunicarea datelor cu caracter personal

www.protectiv-demgy.com se abține de la procesarea, găzduirea sau transferul informațiilor colectate asupra clienților săi într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau recunoscută ca „nepotrivită” de către Comisia Europeană fără a informa mai întâi clientul. Cu toate acestea, www.protectiv-demgy.com rămâne liber să își aleagă subcontractanții tehnici și comerciali, cu condiția ca aceștia să prezinte garanții suficiente cu privire la cerințele Regulamentului general pentru protecția datelor (RGPD : n ° 2016-679).  

www.protectiv-demgy.com se angajează să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a păstra securitatea informațiilor și în special că acestea nu sunt comunicate persoanelor neautorizate. Cu toate acestea, dacă un incident care afectează integritatea sau confidențialitatea informațiilor clientului este adus la cunoștința www.protectiv-demgy.com , acesta trebuie să îl informeze pe Client cât mai curând posibil și să îi comunice măsurile corective luate. În plus, www.protectiv-demgy.com nu colectează nicio „ date sensibile ”.  

Datele personale ale Utilizatorului pot fi prelucrate de către filialele www.protectiv-demgy.com și subcontractanți (furnizori de servicii), exclusiv în scopul realizării scopurilor prezentei politici.

În limitele atribuțiilor lor respective și în scopurile menționate mai sus, principalele persoane susceptibile de a avea acces la datele Utilizatorilor www.protectiv-demgy.com sunt în principal agenții serviciului nostru pentru clienți.

7.5 Tipuri de date colectate

În ceea ce privește utilizatorii unui Site www.protectiv-demgy.com, colectăm următoarele date, care sunt esențiale pentru funcționarea serviciului, și care vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de 12 luni după încheierea relației contractuale: nume , prenume, adresa poștală, funcția în companie sau organizație, adresa de e-mail, telefon.

www.protectiv-demgy.com colectează, de asemenea, informații care îmbunătățesc experiența utilizatorului și oferă sfaturi contextuale : calificarea proiectelor .

Aceste date sunt păstrate pentru o perioadă maximă de 12 luni de la încheierea relației contractuale.

8. Notificare incident

Indiferent cât de mult ai încerca, nicio metodă de transmisie prin Internet și nicio metodă de stocare electronică nu este complet sigură. Prin urmare, nu putem garanta securitatea absolută. Dacă vom fi conștienți de o încălcare a securității, vom anunța utilizatorii afectați, astfel încât aceștia să poată lua măsurile corespunzătoare. Procedurile noastre de notificare a incidentelor iau în considerare obligațiile noastre legale, fie la nivel național, fie la nivel european. Ne angajăm să informăm pe deplin clienții noștri cu privire la toate aspectele legate de securitatea contului lor și să le oferim toate informațiile necesare pentru a-i ajuta să își îndeplinească propriile obligații de raportare reglementară.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului www.protectiv-demgy.com nu este publicată fără știrea utilizatorului, schimbată, transferată, atribuită sau vândută pe orice suport către terți. Doar asumarea răscumpărării www.protectiv-demgy.com și drepturile sale ar permite transmiterea unor astfel de informații către posibilul cumpărător care, la rândul său, ar fi obligat de aceeași obligație de a stoca și modifica datele cu privire la utilizatorul site-ului www.protectiv-demgy.com

Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal și a datelor personale de sănătate, www.protectiv-demgy.com folosește rețele protejate de dispozitive standard precum firewall-uri, pseudonimizare, criptare și parolă.

Când prelucrează date cu caracter personal, www.protectiv-demgy.com ia toate măsurile rezonabile pentru a le proteja împotriva oricărei pierderi, utilizări greșite, acces neautorizat, divulgare, modificare sau distrugere.

9. Link-uri hipertext de tip „cookie” și balize („etichete”) pe Internet

Site-ul www.protectiv-demgy.com conține o serie de linkuri hipertext către alte site-uri, configurate cu autorizarea www.protectiv-demgy.com . Cu toate acestea, www.protectiv-demgy.com nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor astfel vizitate și, prin urmare, nu își va asuma nicio responsabilitate pentru acest fapt.  

Dacă nu decideți să dezactivați cookie-urile, sunteți de acord că site-ul le poate utiliza.

Puteți dezactiva aceste cookie-uri în orice moment, gratuit, folosind opțiunile de dezactivare oferite și reamintite mai jos, știind că acest lucru poate reduce sau împiedica accesibilitatea la toate sau la o parte din Serviciile oferite de site.

9.1. „Cookie-uri”

Un „cookie” este un mic fișier de informații trimis browserului utilizatorului și salvat în terminalul utilizatorului (de exemplu: computer, smartphone) (în continuare „Cookie-uri”). Acest fișier include informații precum numele de domeniu al utilizatorului, furnizorul de servicii de internet al utilizatorului, sistemul de operare al utilizatorului, precum și data și ora accesului. Cookie-urile nu riscă să deterioreze terminalul Utilizatorului în niciun caz.

www.protectiv-demgy.com este probabil să proceseze informațiile Utilizatorului cu privire la vizita sa pe Site, cum ar fi paginile consultate, căutările efectuate. Aceste informații permit www.protectiv-demgy.com să îmbunătățească conținutul site-ului, navigarea utilizatorului.

Cookie-urile care facilitează navigarea și/ sau furnizarea serviciilor oferite de Site, Utilizatorul își poate configura browserul astfel încât să îi permită să decidă dacă dorește sau nu să le accepte, astfel încât cookie-urile să fie salvate în terminalul sau, dimpotrivă, că sunt respinse, fie sistematic, fie în funcție de emitentul lor. Utilizatorul își poate configura, de asemenea, software-ul browserului astfel încât acceptarea sau respingerea cookie-urilor să i se ofere din când în când, înainte ca un cookie să fie salvat în terminalul său. www.protectiv-demgy.com informează Utilizatorul că, în acest caz, este posibil ca funcționalitățile software-ului browserului său să nu fie toate disponibile.

Dacă Utilizatorul refuză înregistrarea Cookie-urilor în terminalul sau browserul său sau dacă Utilizatorul șterge cele înregistrate acolo, Utilizatorul este informat că navigarea și experiența sa pe Site pot fi limitate. Acesta ar putea fi și cazul în care

www.protectiv-demgy.com sau unul dintre furnizorii săi de servicii nu pot recunoaște, din motive de compatibilitate tehnică, tipul de browser utilizat de terminal, setările de limbă și afișaj sau țara din care terminalul pare a fi conectat la Internet.

Dacă este cazul, www.protectiv-demgy.com își declină orice responsabilitate pentru consecințele legate de funcționarea degradată a site-ului și a serviciilor oferite posibil de www.protectiv-demgy.com , rezultând (i) din refuzul cookie-urilor de către Utilizatorul (ii) al imposibilității pentru www.protectiv-demgy.com de a salva sau consulta cookie-urile necesare funcționării lor din cauza alegerii utilizatorului. Pentru gestionarea cookie-urilor și opțiunile utilizatorului, configurația fiecărui browser este diferită. Este descris în meniul de ajutor al browserului, care vă va permite să știți cum Utilizatorul își poate modifica preferințele în ceea ce privește modulele cookie.

În orice moment, utilizatorul poate alege să-și exprime și să-și modifice dorințele în ceea ce privește modulele cookie. www.protectiv-demgy.com poate apela și la serviciile furnizorilor externi de servicii pentru a-l ajuta să colecteze și să proceseze informațiile descrise în această secțiune.

În cele din urmă, făcând clic pe pictogramele dedicate rețelelor sociale Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus care apar pe site-ul www.protectiv-demgy.com sau în aplicația sa mobilă și dacă Utilizatorul a acceptat depunerea cookie-urilor de către navigarea continuă a site-ului web sau a aplicației mobile a www.protectiv-demgy.com, Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus poate, de asemenea, să plaseze cookie-uri pe terminalele dvs. (computer, tabletă, telefon mobil).

Aceste tipuri de cookie-uri sunt plasate pe terminalele dvs. numai dacă sunteți de acord cu acestea, continuând să navigați pe site sau aplicația mobilă a www.protectiv-demgy.com. În orice moment, utilizatorul își poate revoca totuși consimțământul pentru ca www.protectiv-demgy.com să depună acest tip de cookie-uri.

Articolul 9.2. Balize („Etichete”)pe  Internet

www.protectiv-demgy.com poate folosi ocazional etichete de internet (numite și „etichete” sau etichete de acțiune, GIF-uri cu un singur pixel, GIF-uri transparente, GIF-uri invizibile și GIF-uri unu-la-unu) și le poate implementa prin intermediul unui partener specializat în analize web care ar putea fi localizate (și, prin urmare, să stocheze informațiile corespunzătoare, inclusiv adresa IP a utilizatorului) într-o țară străină.

Aceste etichete sunt plasate atât în reclame online care permit utilizatorilor de Internet să acceseze site-ul, cât și pe diferitele pagini ale acestuia.  

Această tehnologie permite www.protectiv-demgy.com să evalueze răspunsurile vizitatorilor la Site și eficacitatea acțiunilor sale (de exemplu, de câte ori este deschisă o pagină și informațiile consultate), precum și că utilizarea acestui Site de către Utilizator.
Furnizorul de servicii extern poate colecta informații despre vizitatorii site-ului și alte site-uri web folosind aceste etichete, poate compila rapoarte privind activitatea site-ului în atenția www.protectiv-demgy.com și poate furniza alte servicii legate de utilizarea acestuia și a Internetului.

10. Legea aplicabilă și atribuirea jurisdicției

Orice dispută în legătură cu utilizarea site-ului www.protectiv-demgy.com este supusă legii franceze. Cu excepția cazurilor în care legea nu o permite, jurisdicția exclusivă este atribuită instanțelor competente din Évreux.  

Știri

Toate știrile

100% fabricat **în Franța**

100% fabricat în Franța

Livrare **la domiciliu**

Livrare la domiciliu

Plată securizată

Plată securizată

Produsele noastre sunt eco-proiectate

Produsele noastre sunt eco-proiectate

Căutați o protecție specifică?
Descrieți nevoia dumneavoastră prin intermediul formularului nostru Proiect

Contactați un expert Protectiv