Condiții generale de vânzare către persoane fizice

(Versiune aplicabilă începând cu 23 aprilie 2020)

Site-ul www.protectiv-demgy.com este publicat de compania DEMGY, SAS cu capital de 491.360 € , înregistrată în registrul comerțului și al societăților din Evreux sub numărul 775 723 083 și al cărui sediu social este situat în ZAC Champs Chouette # 2 - 1, Rue des Houssières, F-27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon, (denumită în continuare, DEMGY” sau „Vânzător”), reprezentată de domnul Nicolas JACQUEMIN în calitate de Director General.

Număr de telefon: (+33) 02 32 22 38 38, adresa de e-mail:  commandeclient@demgy.com ; număr TVA intracomunitar FR 66 775 723 083.       

Articolul 1 - Definiții

 • Client”: se referă la persoana fizică sau juridică care dorește să comande Produsele în scopuri care nu intră în sfera unei activități comerciale. 
 • Comandă”: Orice comandă plasată de Client în condițiile definite mai jos.
 •  „Condiții generale de vânzare” sau „CGV”: desemneză aceste condiții generale de vânzare.
 • Contract”: se referă la contractul încheiat între DEMGY și Client, care cuprinde CGV și Comanda plasată de Client în condițiile Site-ului. Arhivarea și conservarea elementelor contractului se efectuează de către DEMGY în conformitate cu prevederile legale.
 • Produse”: toate produsele oferite spre vânzare pe Site.  
 • Site”: se referă la site-ul accesibil la adresa www.protectiv-demgy.com

Articolul 2 - Scopul, domeniul de aplicare și apozabilitatea CGV

Condițiile generale sunt aplicabile tuturor Comenzilor de Produse plasate către DEMGY de Clienți prin intermediul Site-ului.
Orice Client care folosește Site-ul și/ sau plasează o Comandă la DEMGY recunoaște că are capacitatea de a contracta, de a fi citit aceste CGV și de a le fi acceptat pe deplin bifând caseta „Accept condițiile generale ale vânzare"prevăzută în acest scop ca parte a procesului de Comandă.

FAPTUL DE A PLASA O COMANDĂ IMPLICĂ ASTFEL ÎNTREAGA ADEZIUNE  A CLIENTULUI ȘI FĂRĂ REZERVĂRI SAU RESTRICȚII LA CGV, CARE PREVALEAZĂ ASUPRA ORICǍRUI DOCUMENT CONTRAR NEVALID ÎN MOD EXPRES DE DEMGY.

DEMGY își rezervă dreptul de a modifica CGV în orice moment pentru a ține seama în special de evoluția reglementărilor aplicabile, orice Comandă plasată către DEMGY fiind supusă CGV în vigoare la data plasării Comenzii.

Articolul 3 - Produse

Produsele oferite spre vânzare prezentate în catalogul publicat pe site fac fiecare obiectul unei descrieri detaliate menționând caracteristicile lor esențiale în sensul articolului L. 111-1 din Codul Consumatorului.

Produsele sunt descrise în fiecare fișă de produs care prezintă caracteristicile lor esențiale și sunt accesibile făcând clic pe fotografia Produsului.

DEMGY va face tot posibilul pentru a se asigura că reprezentarea fotografică a Produselor oferite pe Site să fie cât mai fidelă. Cu toate acestea, având în vedere prezentarea digitală a Produselor pe Internet, percepția Clientului asupra reprezentării fotografice a Produselor poate să nu corespundă exact Produsului în sine. Fotografia de pe site și însoțirea fișei de produs va fi doar orientativă. Clientul poate contacta DEMGY prin telefon sau prin e-mail, ale cărui detalii de contact sunt furnizate în preambulul acestor CGV de mai sus, pentru orice clarificare a caracteristicilor Produselor.

Lista Produselor poate fi modificată în orice moment de DEMGY, care își rezervă dreptul de a opri vânzarea Produselor pe care le comercializează în orice moment.

Ofertele de produse și prețuri sunt valabile atâta timp cât sunt vizibile pe Site.

Caracteristică specială în ceea ce privește produsele de protecție personală

Produsele oferite pe site sunt dispozitive de protecție personală, dar nu sunt certificate EPI * (* Echipament de protecție individuală) - așa cum se menționează pe fiecare fișă de produs.

Articolul 4 - Preț

Prețurile sunt, în conformitate cu articolul L. 112-1 din Codul Consumatorului, exprimate în euro, toate taxele incluse, excluzând costurile de livrare.

DEMGY își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment, specificând că prețurile și taxele aplicate sunt cele în vigoare în ziua validării Comenzii.

Clientul participă la costurile de livrare pentru orice Comandă.

Această participare este calculată forfetar în funcție de valoarea Comenzii și de locul de livrare.

Valoarea exactă a acestor costuri de livrare, precum și prețul total al Comenzii (inclusiv prețul Produselor, costurile de livrare și luând în considerare eventualele deduceri legate de orice promoții) apare clar pe Site înainte de validarea Comenzii de către Client.

Articolul 5 - Comanda

Comenzile se fac de pe site conform următorului proces:

 • Selectarea Produsului (produselor) în coș: Clientul selectează Produsul (produsele) pe care dorește să îl comande, precum și cantitatea acestora;
 • Verificarea conținutului selecției și validării coșului: Clientul verifică conținutul comenzii sale și face clic pe butonul de validare al coșului;
 • Identificarea clientului: Clientul trebuie să completeze un formular de identificare pus la dispoziția acestuia și pe care va completa toate informațiile solicitate, în special datele sale de contact și adresa de livrare pentru a-și crea contul. El se angajează să furnizeze informații exacte despre identitatea sa și să le actualizeze. DEMGY nu poate fi trasă la răspundere în cazul unui eșec de livrare legat de o eroare de introducere de către Client;
 • Selectarea metodei de livrare și a modalității de plată;
 • Validarea Comenzii și acceptarea acestor CGV prin bifarea casetei corespunzătoare după verificarea conținutului comenzii, prețul total, precum și costurile de livrare;
 • Confirmarea Comenzii prin plată: Clientul indică datele de contact necesare pentru utilizarea mijloacelor de plată.

Clientul poate, în orice moment la plasarea unei Comenzi, să o modifice făcând clic pe săgețile de navigare pe internet, până la ultima etapă de plată.

Orice Comandă plasată pe Site va face obiectul unei confirmări de primire cât mai curând posibil prin e-mail care rezumă conținutul Comenzii, în special referința produsului (produselor) comandat (e), descrierea și cantitățile comandate, precum și prețul unitar, inclusiv TVA pe articol, valoarea costurilor de livrare, prețul total și termenii și condițiile livrării menționate (sloturi de livrare, de exemplu). Toate aceste informații vor apărea și în contul de client al Clientului accesibil pe Site.

Articolul 6 - Plata Comenzii

6.1 - Condiții de plată

Prețul se achită integral după confirmarea Comenzii de către Client. Factura corespunzătoare Comenzii va fi trimisă Clientului cu e-mailul rezumat al Comenzii.

Plata se face direct online prin card bancar ( Carte Bleue, Visa Card, MasterCard prin intermediul unui server bancar securizat care asigură securitatea datelor ), prin Paypal sau prin transfer bancar (un formular cu RIB-ul nostru este trimis clientului pentru pentru a-i permite să efectueze transferul securizat prin intermediul propriului său sistem bancar).

Site-ul este echipat în acest scop cu un sistem de securitate a plăților online.

Contul bancar al Clientului va fi debitat după confirmarea acordului centrelor de plăți bancare.

6.2 - Clauza de păstrare a titlului

Produsele rămân proprietatea DEMGY până la plata integrală de către Client.

Articolul 7 - Livrarea Comenzii

7.1 - Termene și locuri de livrare

Zona geografică de livrare este următoarea: Franța metropolitană și Europa.

Comanda este livrată la adresa de livrare indicată de Client în momentul Comenzii.

Pentru livrarea către o altă adresă decât adresa de facturare, trebuie completate câmpurile pentru adresa de livrare.

Clientul trebuie să verifice integralitatea și conformitatea informațiilor pe care le furnizează către DEMGY. Aceasta din urmă nu poate fi considerată responsabilă pentru eventualele erori de introducere a datelor și consecințele în termeni de întârziere sau eroare de livrare. În acest context, toate costurile suportate pentru reexpedierea Comenzii vor fi în întregime responsabilitatea Clientului.

Data sau ora de livrare este indicată pe site și în confirmarea de primire a Comenzii. Livrările se vor face prin DPD sau UPS sau echivalent. Un număr de trasabilitate va fi trimis Clientului prin e-mail.

În cazul absenței în timpul livrării din cauza Clientului sau a persoanei responsabile de primirea Produselor, transportatorul contactează Clientul pentru a stabili o nouă întâlnire în termen de 24 de ore de la intervalul de timp inițial de livrare.

În conformitate cu articolele L. 216-2 și următoarele din Codul consumatorului, în cazul în care DEMGY nu își îndeplinește obligația de a livra Produsul la data sau la expirarea perioadei prevăzute, Clientul poate rezilia Contractul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau în scris pe un alt suport durabil, dacă, după ce a comandat DEMGY, în aceleași termeni și condiții, să efectueze livrarea sau să furnizeze serviciul într-un termen suplimentar rezonabil, aceasta din urmă nu a avut loc în această perioadă.

7.2 - Recepție - Transfer de riscuri

DEMGY amintește că atunci când Clientul (sau un terț, altul decât transportatorul și desemnat de DEMGY) intră în posesia fizică a Produselor comandate, riscul de pierdere sau deteriorare a Produselor îi este transferat.

În cazul în care, Clientul încredințează livrarea Produsului către un alt transportator decât cel oferit de DEMGY, riscul de pierdere sau deteriorare a Produsului este transferat Clientului la predarea mărfii către transportator.

La livrare, Clientul verifică dacă Produsul livrat respectă Comanda sa și starea ambalajului acesteia. El face toate rezervele și reclamațiile care par justificate către transportator (de exemplu: pachetul deteriorat, deja deschis ...).

Clientul va confirma DEMGY în termen de 48 de ORE, prin e-mail la: commandeclient@demgy.com sau prin poștă la: DEMGY, ZAC Champs Chouette # 2 - 1, Rue des Houssières, F-27600 Saint-Aubin- sur-Gaillon, rezervele pe care le-a formulat cu Transportatorul.

Articolul 8 - Dreptul de retragere - Persoană fizică

8.1 - Condițiile dreptului de retragere

Sub rezerva excluderilor de mai jos, în conformitate cu articolul L.221-18 din Codul consumatorului, Clientul persoană fizică  are o perioadă de paisprezece zile pentru a-și exercita dreptul de a se retrage din Contract, fără a trebui să-și justifice decizia, nici să suporte alte costuri decât cele prevăzute la articolele L. 221-23 până la L. 221-25. Produsele în cauză trebuie returnate intacte, în ambalajul lor original și nedeschise către DEMGY a cărei adresă este următoarea:

DEMGY
ZAC Champs Chouette # 2
1, Rue des Houssières,
F-27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon

Perioada menționată anterior începe din ziua primirii Produsului în cauză de către Client sau o terță parte, alta decât transportatorul, desemnat de acesta. În cazul unei Comenzi referitoare la mai multe Produse livrate separat, perioada începe cu primirea ultimului Produs în cauză. Pentru Contractele care prevăd livrarea regulată a Produselor pe o perioadă determinată, perioada începe de la primirea primului Produs.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Clientul informează DEMGY cu privire la decizia sa de retragere, trimițându-i o scrisoare neechivocă, exprimându-și dorința de retragere înainte de expirarea perioadei de 14 zile menționate la următoarea adresă:

DEMGY, ZAC Champs Chouette # 2 - 1, Rue des Houssières, F-27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon; sau prin e-mail la commandeclient@demgy.com. În cazul exercitării dreptului de retragere, Clientul returnează sau restituie Produsele către DEMGY sau unei persoane desemnate de acesta din urmă, fără întârziere nejustificată și, cel târziu, în termen de paisprezece zile de la comunicarea deciziei sale de a se retrage.

Atunci când dreptul de retragere este exercitat în conformitate cu prevederile legale, DEMGY rambursează Clientului toate plățile primite de la acesta, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din faptul că Clientul a ales în mod expres o metoda de livrare mai scumpă decât metoda standard de livrare oferită) fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la ziua în care DEMGY este informat despre decizia de retragere din Contract. Se specifică faptul că, Clientul suportă costurile directe ale returnării Produsului (produselor) în cazul retragerii.

Se reamintește că responsabilitatea Clientului, în cazul retragerii după utilizarea Produsului (produselor), este angajată în ceea ce privește deprecierea Produsului (produselor) care rezultă din alte manipulări decât cele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și buna funcționare a Produsului. Potrivit Comisiei Europene, aceste manipulări sunt cele pe care un consumator le poate efectua într-un magazin, pentru bunurile care sunt oferite spre vânzare acolo.

8.2 - Excluderi de la dreptul de retragere pentru anumite Produse

Dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru Contractele:

 • Furnizarea de produse care nu pot fi returnate din motive de igienă sau protecție a sănătății;
 • Mărfuri făcute la cererea dvs. sau personalizate în mod clar, a căror fabricare necesită adaptări speciale pentru a îndeplini cerințe tehnice și estetice foarte specifice (de exemplu, personalizarea cu un logo specific). Alegerea opțiunilor (culoare, finisaj etc.) din gama de elemente standard oferite de profesionist nu modifică suficient natura sau destinația mărfurilor, pentru a le face în mod clar personale
 • Pe produsele care au fost deschise și care sunt identificate ca fiind neschimbabile din motive evidente de igienă și siguranță sau (de exemplu, gama de viziere sau măști)

Articolul 9 - Conformitate - Garanție

9.1 - Conformitate

DEMGY se angajează să livreze un Produs în conformitate cu Comanda plasată pe Site.

Responsabilitatea noastră nu poate fi angajată dincolo de rambursare sau schimbul pur și simplu al unui articol care cuprinde într-un mod recunoscut, o lipsă de conformitate, în condițiile recomandate de utilizare și întreținere. Orice despăgubire este exclusă. DEMGY nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a articolelor care nu sunt în conformitate cu destinația lor. Orice eroare sau manoperă defectuoasă din partea DEMGY poate da naștere la înlocuirea articolului defect fără o răspundere suplimentară.

Atunci când clientul acționează ca o garanție legală a conformității, el:

 • Va beneficia de o perioadă de doi ani de la livrarea bunului  pentru a acționa;
 • Va putea alege între repararea sau înlocuirea bunurilor sub rezerva condițiilor de cost prevăzute la articolul L. 217-9 din Codul consumatorului;
 • Va fi scutit de a furniza dovada existenței lipsei de conformitate a bunului în cele douăzeci și patru de luni de la livrarea bunului.

Garanția de conformitate se va aplica indiferent de garanția comercială acordată.

Cumpărătorul poate decide, de asemenea, să implementeze garanția împotriva defectelor ascunse ale articolului vândut în sensul articolului 1641 din Codul civil și, în acest caz, poate alege între încetarea vânzării sau o reducere a prețului de vânzare în conformitate cu articolul 1644 din Codul civil.

9.2 - Implementare

Pentru a-și exercita dreptul la garanție, Clientul trebuie să-și facă cererea în scris la următoarea adresă: DEMGY, ZAC Champs Chouette # 2 - 1, Rue des Houssières, F-27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon sau prin e-mail la următoarea adresă de e-mail commandeclient@demgy.com, notificând DEMGY despre neconformitatea sau defectele observate pe produs, despre ceea ce se dorește (schimb sau rambursare), precum și despre copia comenzii sau a facturii pentru a permite procesarea corectă a fișierului.  
Costurile de expediere vor fi rambursate Clientului pe baza prețului facturat, iar costurile de returnare vor fi rambursate. Produsele trebuie returnate la DEMGY ca atare, ambalate corespunzător.

Produsul returnat trebuie trimis împreună cu ambalajul său, prin colet înregistrat sau urmărit.

9.3 - Excluderi

Garanțiile nu se aplică în cazul în care Produsele nu au fost depozitate într-un anumit loc, ținând seama de calitatea acestora sau de depășirea utilizării maxime recomandate. De asemenea, Clientul trebuie să se asigure că, condițiile sale de depozitare sunt adecvate pentru conservarea corectă a Produselor. DEMGY nu oferă nicio garanție în acest sens.  

Articolul 10 - Serviciul clienți - Reclamații

Pentru a obține orice informații sau sfaturi cu privire la Produse sau pentru a formula reclamații, Clientul poate contacta serviciul clienți DEMGY prin e-mail la adresa de e-mail: commandeclient@demgy.com

Detaliile complete de contact ale DEMGY sunt menționate în preambulul CGV de mai sus.

Articolul 11 - Proprietatea intelectuală

Toate semnele distinctive, numele, numele de domeniu, mărcile și, în general, toate ilustrațiile, imaginile și siglele care apar pe Site și Produse și ambalajul acestora, fie că sunt înregistrate sau nu, sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a DEMGY sau sunt rezervate pentru aceasta. Orice reproducere totală sau parțială, modificare sau utilizare a acestor semne, nume, mărci, ilustrații, imagini și sigle, din orice motiv și pe orice suport, fără acordul expres prealabil al DEMGY, este strict interzisă. Același lucru este valabil pentru orice combinație sau conjuncție cu orice altă marcă, simbol, siglă și, în general, orice semn distinctiv. Același lucru se aplică oricărui drept de autor, design sau model care este proprietatea DEMGY sau este rezervat pentru aceasta.

Articolul 12 - Date cu caracter personal

Informațiile nominative și personale ale Clientului colectate în timpul Comenzii sunt necesare procesării și gestionării Contractului. Aceste informații sunt confidențiale și vor fi păstrate și securizate, în conformitate cu obligațiile de reglementare din acest domeniu.
Operatorul de date este DEMGY.

Datele personale referitoare la Client sunt destinate exclusiv DEMGY, în scopul executării și gestionării Contractului și, după caz, pentru transmiterea ofertelor comerciale pentru produse și servicii similare cu cele primite de Client.

Aceste date pot fi, de asemenea, comunicate terților pentru a îndeplini obligațiile legale și de reglementare. În conformitate cu Legea privind protecția datelor nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cunoscută sub numele de „Prelucrarea și protecţia datelor”, Clientul are, în orice moment, dreptul de a accesa, modifica, rectifica sau șterge datelor cu caracter personal care îl privesc. De asemenea, se poate opune prelucrării datelor care îl privesc. Clientul poate defini în sfârșit soarta datelor sale personale după moartea sa.

Cumpărătorul își poate exercita drepturile prin trimiterea unei scrisori către DEMGY, dacă este posibil, indicând referințele clienților săi, la adresa menționată în preambulul acestor CGV.

Clientul are, de asemenea, posibilitatea de a se opune utilizării detaliilor sale de contact de fiecare dată când i se trimite un mesaj. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să facă clic pe linkul existent în acest scop pe fiecare e-mail trimis sau pe site sau să trimită un e-mail la următoarea adresă: commandeclient@demgy.com .

Articolul 13 - Mediere

În caz de eșec al cererii de reclamație către DEMGY sau în absența unui răspuns din partea acesteia din urmă în termen de două luni, Clientul poate înainta litigiul referitor la Contract sau la aceste CGV opunându-i lui DEMGY unui mediator care va încerca, cu deplină independență și imparțialitate, să aducă părțile împreună pentru a ajunge la o soluție amiabilă.

Pentru a-și prezenta cererea de mediere, clientul are un formular de reclamație disponibil pe site-ul web al mediatorului.
Părțile la contract rămân libere, în caz de recurs la mediere, să accepte sau să refuze soluția propusă de mediator.

Clientul este, de asemenea, informat despre posibilitatea de a utiliza platforma extrajudiciară de soluționare a litigiilor online, creată de Uniunea Europeană și accesibilă la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Articolul 14 - Legea aplicabilă

Valabilitatea, executarea sau neexecutarea, interpretarea și rezilierea Contractului, inclusiv în special a CGV, sunt reglementate de legislația franceză.

Articolul 15 - Dispoziții diverse

Faptul că DEMGY nu se folosește de una dintre prevederile CGV nu poate fi interpretat ca o renunțare din partea sa pentru a profita de oricare dintre prevederile menționate la o dată ulterioară.

În cazul în care una dintre prevederile Condițiilor Generale este declarată nulă sau fără efect, această stipulare va fi considerată nescrisă, fără ca aceasta să afecteze valabilitatea celorlalte prevederi, cu excepția cazului în care prevederea declarată nulă sau fără efect este esențială și decisivă.

Știri

Toate știrile

100% fabricat **în Franța**

100% fabricat în Franța

Livrare **la domiciliu**

Livrare la domiciliu

Plată securizată

Plată securizată

Produsele noastre sunt eco-proiectate

Produsele noastre sunt eco-proiectate

Căutați o protecție specifică?
Descrieți nevoia dumneavoastră prin intermediul formularului nostru Proiect

Contactați un expert Protectiv